OBRUTEN VÅRDKEDJA MED AXELINA - SCHEMA DAG 1

08.00–10.00 Introduktion & ANATOMI
Introduktion.
Målsättning med kursen samt dagens program.
Genomgång av kurspärm.
Skuldrans anatomi.
Gruppövning av anatomin.
Anatomi video.
10.00–10.30 PAUS
10.30–12.00 SMÄRTA
Subacromiellt impingement och Rotatorcuffruptur
Introduktion – Vårdprogram.
Patientvideo – anamnes- och diagnosanalys.
Undersökningsteknik/diagnostiska tester.
Allmänt om rehabilitering och rehabiliteringsplan.
12.00–13.00 LUNCH
13.00–14.30 Grupparbete
Läkare Praktisk injektion- och undersökningsteknik.
Sjukgymnaster Praktik - rehabilitering och rehabiliteringsplaner.
14.30–15.00 PAUS
15.00–15.30 SMÄRTA fortsättning
  Subacromiellt impingement och Rotatorcuffruptur
  Vårdprogram - patientvideo
   
   
15.30–16.30 STELHET
Frusen skuldra
Introduktion – vårdprogram – patientvideo – analys.
Rehabiliteringsplan.
Diabetes skuldra
Introduktion – vårdprogram – patientvideo – analys.
Rehabiliteringsplan.
Glenohumeral artros
Introduktion – vårdprogram – patientvideo – analys.
OBRUTEN VÅRDKEDJA MED AXELINA - SCHEMA DAG 2

08.00–10.15 STABILITETSPROBLEM
Glenohumeral instabilitet anteriort
Introduktion – vårdprogram – patientvideo.
Undersökningsteknik /diagnostiska tester.
Rehabiliteringsplan
 
Glenohumeral instabilitet multidirektionellt
Introduktion – vårdprogram – patientvideo.
Rehabiliteringsplan.
 
Biceps / Acromioclavikularleden
10.15–10.45 PAUS
10.45–12.00 GRUPPARBETE
Patientvideo från dag 1 med gemensam diagnosanalys.
Gruppdiskussion kring arbetsfördelning för
läkare och sjukgymnaster i öppen och sluten vård .
 
12.00–13.00 LUNCH
13.00–14.45 GRUPPARBETE
Läkare Praktiska övningar / vårdprogram, mm.
Sjukgymnaster Praktik - rehabilitering, mm.
14.45–15.00 PAUS
15.00–16.00 Avslutning
Okänd examenspatient.
Kursutvärdering. Kursintyg.
Avslut.